STØTTEMADS arrangerer:

 

Mandagsbanko i Elbohallens festsal.

 

Vi spiller banko hver mandag kl. 19.00 i Elbohallens festsal.

Vi spiller om 30 alm. Bankogevinster ( kødpakker til en værdi af 100 kr.)

desuden 7 ekstra gevinster ( 4 kødpakker a 200 kr. samt 3 x 200 kr. kontant)

Vi har sidegevinster til begge sider. Puljebanko , københavner-spil, amerikansk lotteri m.m.

 

Kortpris 10 kr./ 5 stk. 45 kr.

 

HUSK vores overskud er til glæde og gavn

for klubberne i TSIF.

VEL MØDT - STØTTEMADS !

 

Yderligere information